ميهمان  
باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران

صفحه اصلی/ شرح خبر

باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران

زحمت کشان و فعالان عرصه ورزش شمیرانات-سعید قیدی

سعید قیدی از جمله افرادی است که برای دیدار او هیچ تشریفاتی لازم نیست. او با وجود مشغله فراوان که بخش اعظم آن به نوجوانان و جوانان منطقه مربوط می شود، همواره برای شنیدن درد و دل آنها وقت دارد. سعید قیدی از جمله فعالان و مدیران ورزشی است که وقت خود را به خدمت به خلق اختصاص داده است. دیدار با او از سوی سرپرست و مربیان باشگاه فرهنگی-ورزشی نادر حاشیه های جالبی داشت. در این دیدار لوح تقدیری به پاس زحمات بیشمار به ایشان تقدیم شد. بازگشت