ميهمان  
باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران

صفحه اصلی/ شرح خبر

باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران

دربي کاشانک را اين بار شهداي کاشانک برد

در پي انجام دو ديدار دوستانه ميان تيم هاي شهيد نادر کاشانک و شهداي کاشانک در رده سني جوانان تيم شهيد نادر کاشانک با نتايج هفت بر چهار در ديدار اول و هفت بر پنج در ديدار دوم که بسيارنفسگير، درگيرانه و سنگين بود شکست خورد.از چهره هاي خوب تيم شهداي کاشانک ميتوان به محمد هدايتي اشاره کرد و در تيم .شهيد نادر سالار سيفي بازي خوبي را به نمايش گذاشت بازگشت