ميهمان  
باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران

صفحه اصلی/ شرح خبر

باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران

ثبت نام باشگاه فرهنگی و ورزشی نادرکاشانک

باشگاه فرهنگی و ورزشی نادرکاشانک دررده سنی نونهالان و نوجوانان (متولدین 1376به بعد در رشته فوتبال و فوتسال)ثبت نام میکند. بازگشت