ميهمان  
باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران

صفحه اصلی/ شرح خبر

باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران

مسابقات دوستانه

اسامی تیم نادر شمیران:1عرشیا سیف نراقی2.آروین فتوحی.3.مهدی ولی خانی.4.رضا ضیایی.5.آرمان احمدی.6.مجتبی سبحانی.7.پارسا سرداشتانی.8.مهر آیین مومنی.9.امید جعفری.10.حسین جعفری.11.امیر صدرا آقاجانی بازگشت