ميهمان  
باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران

صفحه اصلی/ مقالات آموزشی

باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران

اصول اولیه آمادگی در فوتبال

باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران هر مربی برای سازماندهی یک تیم فوتبال و تمرین باید 4 رکن اساسی را در نظر بگیرد به شکلی که هر یک از تمرینات و گردهمایی در تیم در راستای تقویت یکی از ارکان چهارگانه باشد. به عقیده تمامی کارشناسان ، تاکتیک با هوش بازیکنان رابطه مستقیم دارد
ادامه مقاله...

سبک های بازی در فوتبال

باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران • سبک های بازی در فاز حمله (زمان مالکیت توپ)
• سبک های بازی در فاز دفاع (زمان مالکیت توپ حریف)
• سبک های بازی در فاز انتقال از حمله به دفاع
ادامه مقاله...

قوانین فوتبال

باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران • سبک های بازی در فاز حمله (زمان مالکیت توپ)
• سبک های بازی در فاز دفاع (زمان مالکیت توپ حریف)
• سبک های بازی در فاز انتقال از حمله به دفاع
ادامه مقاله...

تاکتیک در فوتبال

باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران تاکتیک به معنای کار گروهی است ، اما در حال حاضر در دنیای فوتبال بویژه فوتبال سطح اول دنیا تا برنامه ای در معرض تمرین و هماهنگی بالای تیمی قرار نگرفته باشد و از آن در جهت اعتلای اهداف واقعی در فوتبال استفاده نشده باشد ، نام تاکتیک نمی دهند.
ادامه مقاله...

بازي پرس در فوتبال

باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران قبل از اينکه يک مربي تصميم به بازي پرس بگيرد ، مي بايست سوالا تي در اين زمينه از خود بپرسد .
براي مثال:
چرا بايد به عنوان يک مربي بازي پرس را براي تيم خود انتخاب کنيم ؟
ادامه مقاله...

قوانین فوتسال

باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران قبل از اينکه يک مربي تصميم به بازي پرس بگيرد ، مي بايست سوالا تي در اين زمينه از خود بپرسد .
براي مثال:
چرا بايد به عنوان يک مربي بازي پرس را براي تيم خود انتخاب کنيم ؟
ادامه مقاله...